Julianna z Norwich: Boża miłość i gniew

Tam, gdzie jest prawda i mądrość, tam prawdziwie rodzi się z nich obu miłość i całe Boże stworzenie; ponieważ jest On najwyższą, niemającą końca prawdą, niemającą końca miłością.

Nasze życie jest ugruntowane i zakorzenione w miłości i bez miłości nie możemy żyć, i dlatego dla duszy, która dzięki szczególnej łasce Boga widzi tak wiele z Jego wspaniałej i cudownej dobroci i widzi, że jesteśmy złączeni z Nim w miłości na wieki, największą możliwą do wyobrażenia sobie niemożliwością jest twierdzenie, jakoby Bóg mógł być zagniewany, gdyż gniew i przyjaźń to dwa przeciwieństwa.

Pełen czci lęk i miłość nie są nierozdzielne, jednak nie są jednym i tym samym. Są odmienne w swojej naturze i sposobie działania, jednak nie można posiadać jednego bez drugiego.

Powinniśmy bezgranicznie nienawidzić grzechu i zawsze kochać duszę, podobnie jak Bóg ją kocha. Wtedy nasza nienawiść grzechu i miłość do duszy będą takie jak Boga.

Błogosławiona miłość mówi nam, że już z powodu samej tylko miłości powinniśmy nienawidzić grzechu.

św. Julianna z Norwich


Polecamy: