Tomasz a Kempis „O gorliwej poprawie naszego życia”

Św. Tomasz a Kempis „O gorliwej poprawie naszego życia”. Kilka rad praktycznych:

Pamiętaj zawsze o końcu życia i o tym, że czas stracony nie powraca.

Bez troskliwości i staranności nigdy nie nabędziesz cnoty.

Jeżeli zaczynasz być oziębły, zaczniesz się czuć źle.

Jeżeli natomiast dasz się pochłonąć gorliwości, znajdziesz wielki pokój i z powodu łaski Bożej i umiłowania cnoty odczujesz, że trud jest lżejszy.

Człowiek gorliwy i sumienny jest na wszystko gotowy.

Opieranie się wadom i namiętnościom to większy trud niż pocenie się przy fizycznych pracach.

Ten, kto nie unika małych błędów, powoli wpada w większe.

Jeżeli dzień spędzisz owocnie, zawsze cię wieczorem radość ogarnie.

Czuwaj nad sobą, zagrzewaj samego siebie, upominaj siebie i cokolwiek by się z innymi działo, nie zaniedbuj samego siebie.

św. Tomasz a Kempis


Polecamy: