Koronka do Świętych Młodzianków w obronie nienarodzonych

 

Koronkę odmawia się na Różańcu

Na początku: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Boże, nasz Ojcze, wspomnij na zasługi świętych Młodzianków męczenników, którzy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Niech modlą się o uratowanie tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci doczesnej i wiecznej. Niech wyproszą, opamiętanie grzesznym rodzicom, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które sam Bóg przeznaczył, tak, aby mogło dostąpić łaski chrztu świętego. Przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na dużych paciorkach:

P: Wysławiamy Pana Jezusa, który sprawił, że niewinne dzieci przez ofiarę swego życia złożyły o Bogu świadectwo krwią męczeńską. Alleluja!

W: Oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków, odział ich Pan szatą radości i włożył im na głowę koronę chwały. Alleluja!

Na 10 małych paciorkach:

P: Święci Młodziankowie śpiewają pieśń nową przed tronem Boga i Baranka. Alleluja!

W: Niewinne dzieci zabito dla Chrystusa, okrutny grzech ludzki je zgładził, teraz idą za Barankiem bez skazy i śpiewają nieustannie: Chwała Tobie, Panie!

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Stanisław Maria Kałdon OP, Mali orędownicy – Modlitwy i nabożeństwa do świętych, Kraków 2008.


Polecamy: