Patronka wyśmiewanych i wyszydzanych

Jeśli przeżywasz trudności z powodu wiary, a bliscy, których kochasz, zadają ci cierpienie, poproś św. Kateri o wskazanie drogi. Ona nauczy cię potęgi wiary, która objawia się w jej delikatności.

Masz w sobie Boskie DNA

Wszystko, co czynimy, jest pomnażaniem chwały Bożej. Boże DNA jest tak hojne, że nie tylko zostałeś obdarzony pewnymi zdolnościami, ale masz też możliwość sięgać po zupełnie inne