Św. Antoni Wielki i Koptowie

Stał się ojcem jednej z najważniejszych rewolucji w Kościele, która przybrała w IV w. na Bliskim Wschodzie rozmiary prawdziwej duchowej “epidemii”