Podczas nocy wiary. Modlitwa ze św. Janem od Krzyża

Panie i Boże mój, pragnę by moje życie skupione było na Twojej tajemnicy, którą dajesz mi poznać w Jezusie Chrystusie. W Nim wszystko wypowiedziałeś, co potrzebne jest dla naszego zbawienia. To Jego mamy słuchać, Jego kontemplować, zwłaszcza w tajemnicy Krzyża, który jest bramą do Zmartwychwstania.

Święty Janie od Krzyża, ty pouczasz mnie jak w postawie zaufania przemierzać „ciemne noce” wiary, by po trudach drogi, pełnej niespodzianek i trudności, doświadczyć pełni szczęścia w Bogu samym! Pragnę jak ty zapalić się „żywym płomieniem miłości”, który zniszczy we mnie egoizm i małostkowość. Pragnę jak ty otworzyć się na działanie Bożej miłości we mnie grzeszniku, bo spragniony jestem Ciebie!


59816     74072     74672     58866

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *