Święci nie zapominają

Kiedy się modlimy do świętych, oddajemy cześć Bogu. Wychwalamy Go, czcząc największe dzieła Jego łaski. Sprawiamy Bogu przyjemność, kiedy zwracamy się z prośbą do Jego przyjaciół.

Wiedzmy, iż święci w niebie nie wpadli w stan takiego zachwytu nad własną szczęśliwością, że zapomnieli o tych, których pozostawili na ziemi. Ich doskonała miłość, którą posiedli, ogarnia wszystkie dusze stworzone przez Boga i obdarowane Jego łaskami. Oni naprawdę interesują się nami i chcą nam pomagać. Jeśli modlitwa dobrego człowieka na ziemi może poruszyć Boga, to co dopiero może zrobić modlitwa ofiarowana za nas przez świętych. Oni są przecież Bożymi bohaterami, Jego najbliższymi przyjaciółmi, Jego rodziną. Stąd dobrze, że do Boga nie idziemy sami – często bardzo grzeszni – ale w towarzystwie świętych, którzy okazali się skutecznymi orędownikami u Boga. Do nich należą patroni od spraw trudnych i beznadziejnych.

Stanisław Mrozek SJ


przeczytaj także:

                    

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.